Wat is een diamant ?

Het woord « diamant » is afkomstig van het Griekse « adamas », wat « ontembaar » betekent. Als mineraal samengesteld uit 99,95% koolstof is diamant het hardste element dat op aarde bestaat. Gevormd in extreem diepe ondergronden onder hoge druk en bij hoge temperatuur, is deze edelsteen meer dan een miljard jaar oud.

De 4 C's van diamant

Net als een mens is elke diamant uniek en in het bezit van kenmerkende eigenschappen. In 1953
voert het GIA (Gemmological Institute of America) het evaluatiesysteem van de 4 C's in, dat op de
volgende vier criteria berust: cut (slijpvorm), color (kleur), clarity (zuiverheid) en carat (gewicht). Dit
systeem vormt vandaag een internationaal erkende standaard om de kwaliteit van een diamant te
bepalen.

Cut (Slijpvorm)

Als criterium dat het meest bepalend is voor de schoonheid en de schittering van een diamant weerspiegelt de slijpvorm het vermogen van de edelsteen om te interageren met het licht. De slijpvorm wordt bepaald door de proporties, de polish en de symmetrie van de steen.

Proporties: relatie tussen het oppervlak, de vorm en de hoeken van elk van de facetten van de diamant.
Polish: kenmerk dat te maken heeft met de afwerking en het uiteindelijke slijpen van de facetten van de diamant.
Symmetrie: manier waarop de verschillende facetten van een diamant ten opzichte van elkaar liggen.

Tijdens de analyse van de slijpvorm van een diamant kent de gemmoloog een waarde toe aan de drie criteria, met name de proporties, de polish en de symmetrie.

De verschillende graden van de slijpvorm op de door het GIA bepaalde schaal zijn de volgende :

Excellent: de diamant weerspiegelt al het licht dat erin binnenkomt waardoor een maximale gloed en schittering ontstaat.
Very good: bijna alle licht wordt door de diamant weerspiegeld, waardoor veel gloed en schittering ontstaat.
Good: de diamant weerspiegelt een flink deel van het licht dat erin binnenkomt, waardoor een goede algemene schittering ontstaat.
Fair: een groot deel van het licht dat in de diamant binnenkomt, ontsnapt langs de uiteinden, waardoor weinig schittering ontstaat.
Poor: bijna al het licht dat in de diamant binnenkomt, ontsnapt langs de uiteinden. De steen is mat, dof en levenloos.

Om tot een maximale schittering en gloed te komen, worden onze diamanten geslepen door de meest ervaren vaklui, die zowel over technische als artistieke vaardigheden beschikken.

Enkel de diamanten waarvan de slijpvorm als « very good » of « excellent » wordt gekwalificeerd, komen in aanmerking voor onze selectieprocedure.

Color (Kleur)

Als tweede belangrijkste criterium voor de schoonheid, duidt de kleur op de natuurlijke tint van een witte diamant, die gaat van uitzonderlijk wit (kleurloos) tot geel getint.
Het GIA heeft een alfabetische kleurengradatieschaal bepaald gaande van D (uitzonderlijk wit) tot Z (geel getint).
Hoe minder getint, hoe waardevoller de diamant.

Bij La Maison du Diamant selecteren we uitsluitend kleurloze of bijna kleurloze diamanten die geen of bijna geen fluorescentie vertonen.

Carat (Gewicht)

Het karaat is de gewichtseenheid van een diamant. Het woord « karaat » is afkomstig van de carobepit die in de Oudheid als gewichtsreferentie diende voor edelstenen.
Een karaat komt overeen met 0,2 gram.

Hoewel het om het meest bepalende criterium voor de prijs van een diamant gaat, beïnvloedt het gewicht de kwaliteit niet. Zo kunnen twee diamanten met een identiek gewicht een totaal verschillende waarde hebben, in functie van de criteria slijpvorm, kleur en zuiverheid.

Clarity (Zuiverheid)

De meeste diamanten vertonen natuurlijke onvolmaaktheden genaamd insluitsels. Het aantal insluitsels, hun grootte en hun plaats bepalen de mate van zuiverheid van een diamant.

De zuiverheid wordt geanalyseerd met behulp van een loep die 10x vergroot en door het GIA geclassificeerd op een schaal gaande van FL (geen enkel insluitsel en geen externe onvolmaaktheid) tot I3 (insluitsels die makkelijk met het blote oog kunnen worden waargenomen).

Zuiverheidsschaal gecreëerd door het GIA:

FL (flawless):
geen enkel intern insluitsel of externe fout zijn zichtbaar.

IF (internally flawless):
geen enkel intern insluitsel is zichtbaar.

VVS1-VVS2 (very very small inclusions):
de diamant vertoont minuscule insluitsels die erg moeilijk zichtbaar zijn met de loep. Hun plaats, grootte en aantal bepalen het onderscheid tussen VVS1 en VVS2.

VS1-VS2 (very small inclusions):
de diamant vertoont heel kleine insluitsels die moeilijk zichtbaar zijn met de loep. Hun plaats, grootte en aantal bepalen het onderscheid tussen VS1 en VS2.

SI1-SI2 (small inclusions):
de diamant vertoont kleine insluitsels die gemakkelijk zichtbaar zijn met de loep. Hun plaats, grootte en aantal bepalen het onderscheid tussen SI1 en SI2.

I1-I2-I3 (included):
de diamant vertoont insluitsels die met het blote oog zichtbaar zijn. Hun plaats, grootte en aantal bepalen het onderscheid tussen I1, I2 en I3.

La Maison du Diamant © 2023 - All right reserved

by Curryketchup